T: 93.513 21 11 | Email: cita@endocrino.cat

Diabetis > Tècniques Aplicades Diabetis

Noves Tecnologies

En els darrers anys, s’han desenvolupat tecnologies que permeten facilitar el control dels pacients amb diabetis.

Noves Tecnologies

Ja és possible conéixer quins nivells de sucre tenim  en qualsevol moment sense punxar-nos el dit, també és possible que un sistema d’infusió d’insulina, aturi la infusió quan patim una hipoglucèmia, tot això camina cap a la consecució algun dia, d’un aparell que faci les funcions del pàncrees- el que s’anomena “pàncrees artificial”.

La utilització de les noves tecnologies no està a l’abast de tots i tenen un cost considerable. Cal estudiar amb l’endocrinòleg cada cas en particular. De vegades, es poden utilitzar de forma transitòria: durant la gestació, durant la competició, en l’edat pediàtrica...

 

Sensors de monitorització continua de glucosa (cgm)

Es tracta de sistemes que permeten la monitorització continua de la glucèmia del pacient mitjançant un sensor inserit sota la pell. La senyal generada es recull en un monitor extern. Amb 2 o 3 vegades que es mesuri el pacient la glucèmia en sang capil·lar (punxada en el dit), pot saber mitjançant el sensor com està el seu nivell de glucosa en cada moment i estalviar-se moltes punxades.

 Sensors de monitorització continua de glucosa (cgm)

El sensor recull valors de glucèmia (cada 10 segons aproximadament) que es poden visualitzar al moment en una pantalla (“Real-time”) i també es pot descarregar en un ordinador i valorar per a detectar:

- Patrons de variabilitat glucèmica

- Hipoglucèmies inadvertides (sobretot nocturnes)

- Hiperglucèmies no conegudes

- Impacte glucèmic després de la ingesta, la pràctica d’exercici físic i situacions intercurrents (malalties, síndrome menstrual, etc.)

Tot això permet ajustar el tractament amb  major eficàcia i així millorar el control glucèmic, retardant així l’aparició i progressió de les complicacions de la diabetis.

A més, els sensors disposen d’alarmes de tendència que avisen al pacient de si la seva glucèmia està baixant o pujant en un moment determinat, per a que aquest pugui actuar de la forma més adequada. També és possible programar-los per a que avisin en moments d’hipoglucèmia, molt útil en pacients propensos a patir hipoglucèmies nocturnes.

Situacions clíniques on els sistemes de monitorització continua de glucosa presenten especial interès

1. Maneig d’hipoglucèmies:

 • Desapercebudes
 • Nocturnes
 • En pacients no diabètics

2. Ajust terapèutic en pacients que no assoleixen els objectius glucèmics:

 • Discrepàncies entre HbA1c i glucèmia capil·lar
 • Ajauda en la presa de decisions terapèutiques
 • Diabetis pregestacional: en la preparació de la gestació o durant la mateixa

3. Educació terapèutica:

 • Impacte de les ingestes addicionals sobre el perfil glucèmic
 • Pràctica d’exercici físic
 • Situacions intercurrents

En el Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Institut Dexeus podem indicar als nostres pacients quins es poden beneficiar dels sistemes de monitorització contínua de glucosa. És possible realitzar una prova durant 3 dies amb un sensor de mostra per a familiaritzar-se amb el dispositiu abans de comprar els materials necessaris.

Sensors que utilitzem en el Departament d’ Endocrinologia i Nutrició:

Sensor DEXCOM® Seven® Plus

http://www.dexcom.com/seven-plus (inglés)

http://www.dexcom.com/es (español)

Bombes d’ infusió subcutània contínua d’insulina

Les bombes d’infusió subcutània contínua d’insulina (ISCI) són dispositius electromecànics. Compten amb un dipòsit d’insulina d’acció ràpida, la qual s’allibera de forma constant mitjançant un set d’infusió, l’agulla es col·loca en el teixit subcutani del pacient.

Bombes d’ infusió subcutània contínua d’insulina

La infusió es realitza durant 24 hores a diferents ritmes: un ritme basal infon una quantitat constant d’insulina durant tot el dia i bolus variables que infonen dosis extres d’insulina per a cobrir la necessitat augmentada d’insulina després de la ingesta (postprandial) o per corregir hiperglucèmies.

Situacions clíniques on els sistemes de monitorització continua de glucosa presenten especial interès

1. Maneig d’hipoglucèmies:

 • Greus
 • Recurrents
 • Nocturnes

2. Fenomen de l’alba

3. Ajust terapèutic en pacients que no assoleixen els objectius glucèmics:

 • Discrepàncies entre HbA1c y glucèmia capil·lar (variabilitat glucèmica)
 • Valors de HbA1c > 8,5 amb múltiples dosis d’insulina (MDI)

4. Diabetis neonatal

5. Fòbia a les agulles

6. Atletes de competició o pacients que realitzen molt exercici físic

7. Embaràs

8. Tendència a cetosis

9. Elevada sensibilitat a la insulina, ja que les bombes permeten infondre petites dosis d’insulina (menors a 1 ui)

10. Gastroparèsia o pacients sotmesos a cirurgia bariàtrica, ja que la digestió és molt més lenta i la bomba d’insulina permet cobrir millor la glucèmia postprandrial

Alguns infusors d’insulina tenen la possibilitat d’acoplar-se a un sensor i en cas d’hipoglucèmies es pot parar la infusió d’insulina. Aquest sistema resulta molt útil per a pacients amb diabetis làbil i amb hipoglucèmies no simptomàtiques

 

Sensor Freestyle Libre

Sensor Freestyle és un tipus de monitor de glucèmia de 24 hores conegut com sistema Flash.

Sensor Freestyle Libre

Aquest monitor de glucèmia és el d’aparició més recent i ha tingut un gran èxit de vendes pel seu cost més reduït respecte als altres i perquè no precisa d’una inversión inicial tan quantiosa com els altres.

També com a diferència dels altres monitors de glucosa no cal calibrar-lo, no cal que ens punxem el dit. Les lectures de glicèmia s’obtenen a l’escanear el lector sobre el sensor i, en menys d’un segon, s’obtè el resultat de glucosa.

Es pot escanejar mentre el sensor és a sota la roba

Cada escaneig mostra: un resultat de glucosa en temps real, un historial de tendència i una fletxa que mostra cap a on va la glucosa: si estem pujant (i la intensitat amb la que puja) o si al revés estem baixant.

L’avantatge principal és que no cal calibrar el dispositiu diversos cops al dia (no cal punxar-se els dits), encara que es recomana q en cas de dubte (si el resultat no ens quadra, cal comprovar-ho en la sang del dit)

Com a desavantatge, encara que permet llegir el sucre en temps real, no té alarmes per avisar en cas de baixada de sucre, pel que no és el dispositiu adequat per la gent que té hipoglucèmies desapercebudes.

https://www.freestylelibre.es/

On Som

Gran Vía Carles III, num 67
08028 Barcelona

Al costat mateix dels jardins de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona

ATENCIÓ AL PACIENT

Dilluns a Divendres
de 8h a 20h

Petició de cita

Cites i Anul·lacions: cita@endocrino.cat
Whats: +34-628 655 063
Tel Urgències: (+34)-93 513 21 11
Reserva la teva Cita Online