T: 93.513 21 11 | Email: cita@endocrino.cat

Obesitat > Obesitat general

Què és l'obesitat?

L'obesitat és una condició mèdica caracteritzada per un excés de greix corporal que pot ser perjudicial per a la salut.

Què és l'obesitat?

El sobrepès i l'obesitat és defineixen com una acumulació anormal o excessiva de massa greix que pot ser perjudicial per a la salut. Teniu un vídeo explicatiu de causes, conseqüències i regulació del pes http://endocrino.cat/blog-video-endocrinologia.cfm/ID/13865/CAT/obesitat-generalitats-regulacio-pes-corporal.htm i un altre sobre tractament actualitzat maig 2020  http://endocrino.cat/blog-video-endocrinologia.cfm/ID/13866/CAT/obesitat-tractament.htm

Per identificar el sobrepès o obesitat s'utilitza habitualment un indicador conegut com a índex de massa corporal (IMC). Es tracta d'una relació simple, la qual divideix el pes de la persona en quilos pel quadrat de la seva talla en metres (kg / m^2).

Quan l'IMC és igual o superior a 25, parlem de sobrepès, i, d'obesitat quan és igual o superior a 30. Aquest indicador només és útil per a la població adulta. En nens i adolescents, el sobrepès i l'obesitat es defineixen en funció d'unes taules consensuades de pes relatiu, en el qual si es considera l'edat.

IMC Classificació
<18.5 Baix pes
18.5 - 24.9 Normopes
25 - 29.9 Sobrepes
30 - 34.9 Obesitat grau I
35 - 39.9  Obesitat grau II
>40 Obesitat grau III

Cal tenir en compte que l'IMC suposa una mesura senzilla i útil per estimar el sobrepès o obesitat, però es tracta d'una mateixa fórmula per a tots dos sexes i per a totes les edats. L'IMC no té en compte la composició corporal i és per això que s'ha de considerar un valor aproximat, freqüentemente no correspon el mateix nivell de IMC amb la complexió de  diferents persones.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) apunta que la causa fonamental de la sobrecàrrega i l'obesitat és el desequilibri energètic entre les calories ingerides i les consumides. A nivell mundial afirma que s'ha produït un augment en la ingesta d'aliments d'alt contingut calòric (rics en greix) combinat amb un descens en l'activitat física produït pel sedentarisme que predomina en molts llocs de treballs, nous mitjans de transport i en la creixent urbanització.

Dades i xifres a nivell mundial (OMS, el febrer 2018)

- En 2016, el 39% de les persones d'edat adulta tenien sobrepès i un 13% obesitat.

- En 2016, més de 340 milions de nens i adolescents (5 - 19 anys) patien sobrepès o obesitat.

Cada any moren, com a mínim, 2.8 millions de persones a causa de l'obesitat o sobreprès. S'atribueixen a la diabetis, la cardiopatia isquèmica i determinats tipus de càncers, principalment. La prevalença de l'obesitat s'ha triplicat entre 1975 i 2016. Encara que anteriorment es considerava un problema limitat als països d'alts ingressos, en l'actualitat la obesitat també és prevalent en els països d'ingressos baixos.

Còm estudiem l'obesitat?

En el Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’ Institut Dexeus vetllem per una assistència integral dels nostres pacients. És per això que no ens conformem amb pesar al pacient sinó que fem una anàlisi antropomètric complert.

Còm estudiem l'obesitat?

En què consisteix un anàlisi antropomètric? o Anàlisi de Composició Corporal

L’anàlisi antropomètric inclou:

Gracies a l’anàlisi de composició corporal es coneix si el pacient es troba en un pes correcte, com està repartit aquest pes (greix, massa magra i aigua) i on es localitza el greix (perímetres corporals).

A partir d’aquestes dades es pot individualitzar el tractament cap a unes recomanacions d’ alimentació saludable si la persona te un pes adequat o adaptant el pla d’aprimament, si té excés de pes, ajustant la restricció calòrica al mínim per facilitar el compliment de la dieta i aconseguir els resultats desitjats amb més comoditat.

IMC - Índex de Massa Corporal

Amb la talla i el pes podem establir una relació entre el pes i l’alçada, l’Índex de Massa Corporal, que ens indica en quin grau el pes del pacient és correcte. Permet detectar el baix pes, el sobrepès i el grau d’obesitat.

IMC - Índex de Massa Corporal

Així per exemple una persona que mesura 1.60 m i pesa 55 kg té el IMC:

75 / (1.60x1.60) = 29.29 kg / m2 - Sobrepès (Preobesitat)

IMC = pes(kg)/talla(m2)) Estat ponderal
<18.5 Baix pes
18.5 - 24.9 Normopes
25 - 29.9 Sobrepes
30 - 34.9 Obesitat grau I
35 - 39.9  Obesitat grau II
>40 Obesitat grau III

Perímetres corporals

Mesurem el perímetre de cintura,de contorn abdominal i de maluc.

Perímetres corporals

El perímetre abdominal marca el risc cardiovascular que te el pacient, de manera que es considera de risc: en dones un perímetre superior a 89cm i en homes, superior a 102cm. Mitjançant un pla que inclogui dieta i exercici, gràcies a la pèrdua ponderal a expenses de greix s’aconsegueix disminuir els perímetres i per tant disminuir el risc cardiovascular.

Impedànciometria bioelèctrica tetrapolar

Es tracta d’una exploració complementària que ens permet conèixer com està repartit el pes i a demés ens calcula el metabolisme basal, és a dir les calories que cremem en repòs.

Impedànciometria bioelèctrica tetrapolar

Ens mesura la quantitat de greix, de massa magra i d’aigua del pacient. És molt més fiable que el pes o el IMC perquè ens permet conèixer si existeix excés de greix i la magnitud d’aquest i també si hi ha retenció de líquids, per poder actuar en conseqüència. És especialment important en homes musculats on l’IMC no és gaire fiable i també és mot interessant de realitzar mentre fem dieta perquè així sabem si perdem greix o aigua i si mantenim massa muscular.

Per què cal tractar l'obesitat?

Tan el sobrepès com l’obesitat augmenten el risc de patir malalties importants com són la diabetis, la hipertensió arterial, gota, càlculs biliars, malaltia coronària i cerebrovascular, insuficiència venosa i alguns tipus de càncer, per tant, tot plegat s’associa a una esperança de vida reduïda que equival a mort prematura.

Per què cal tractar l'obesitat?

Però és especialment important l’impacte de l’obesitat sobre la qualitat de vida, el càncer i sobre el sistema osteo-articular. La sobrecàrrega que comporta l’excés de pes, danya ossos i articulacions provocant artropaties, deformitats i dolor. El dolor impedeix l’activitat física i origina un cercle viciós que només fa que empitjorar l’obesitat.

Està científicament demostrat que la reducció de l’excés de pes, s’associa a una millora de les múltiples patologies que s’associen a l’obesitat, per tant, tota obesitat amb malalties associades PRECISA de tractament per a reducció de pes

On Som

Gran Vía Carles III, num 67
08028 Barcelona

Al costat mateix dels jardins de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona

ATENCIÓ AL PACIENT

Dilluns a Divendres
de 8h a 20h

Petició de cita

Cites i Anul·lacions: cita@endocrino.cat
Whats: +34-628 655 063
Tel Urgències: (+34)-93 513 21 11
Reserva la teva Cita Online