T: 93.513 21 11 | Email: cita@endocrino.cat

Nutrició > Nutrició control del Pes Corporal

Educació nutricional per perdre pes "DIETES"

La obesitat és un problema de magnitud epidèmica. Els darrers estudis mostren que més de la meitat de la població espanyola (un 62%) té problemes de pes: el 39% presenta sobrepès i el 23% obesitat. Un altre problema és el sedentarisme: un 44,6% no compleix amb les recomanacions de realitzar com a mínim 150minuts setmanals d’activitat física intensa o moderada (estudio Enrica 2008 -2010).

Educació nutricional per perdre pes

L’alimentació és bàsica en un programa de pèrdua de pes. 

Les nostres Dietistes –Nutricionistes t’ajuden a perdre pes de forma saludable. Per això:

T’ oferim un programa d’educació alimentària-nutricional personalitzat, dirigit al canvi d’hàbits per tal d’aconseguir una pèrdua de pes i el manteniment del pes perdut.

T’acompanyem en el camí cap a un pes saludable:

1. Fem un estudi antropomètric (mesurarà la quantitat de greix , muscle i aigua corporal)

2. Avaluem l’alimentació  i rutines (horaris laborals, d’exercici...) i  establim uns objectius

3. Establim una primera dieta personalitzada que revisarem en el seguiment

4. Establim uns objectius d’activitat física

5. T’ensenyem a identificar els grups d’aliments i a jugar amb les millors distribucions i convinacions per tal de mantenir el pes perdut o de seguir perdent

6. Treballem aspectes importants per a la consecució dels objectius:

 • triar productes i poder fer les millors eleccions en el supermercat (aprendre a llegir l’etiquetatge nutricional)
 • dinar en restaurants
 • dinar de “tupper”
 • celebracions i vacances
 • Idees de menús amb receptes per poder fer a casa

Ademés del tractament educatiu nutricional i acompanyament en l’exercisi i en l’assoliment d’uns bons hàbits, podem plantejar, de forma personalitzada, dietes més eficaces o més ràpides- es poden convinar amb altres programes i plantejar  per a seguir de forma intermitent o de forma més llarga en casos especials on és necessari perdre molt pes. Tanmateix, disposem d’aparatologia que pot complementar la dieta per a aconseguir un efecte cosmètic més espectacular

Dietes Cetogèniques

Les Dietes Cetogèniques les plantegem en persones resistents a la pèrdua de pes amb el tractament convencional de dieta personalitzada i pla d’exercici físic o en aquelles que han de perdre molt pes. També es poden recomanar de forma intermitent en qualsevol programa de reducció ponderal.

Dietes Cetogèniques

Solen beneficiar-se especialment  les persones que han fet múltiples dietes prèvies, les que presenten resistència a la insulina o les que tenen  l’activitat física molt limitada. Son dietes de molt baix contingut en carbohidrats i acostumen a ser normoproteiques i amb  aportació de vegetals crus i proteïnes de qualitat. La intenció és que siguin cetogèniques, fet que indica que s’està cremant teixit gras. Els seguiment dels pacients en aquest tipus de dietes ens demostra que són molt eficaces per a perdre el pes del compartiment gras i d’aigua.

Utilitzem aquest tipus de dieta de manera personalitzada i per períodes de temps limitat, fem un seguiment estret del pacient per a fer la progressió cap a una alimentació equilibrada mitjançant l’educació nutricional amb la finalitat d’aconseguir el manteniment del pes perdut.

Tècniques: Lipomassage -Endermologie- LPG

Busquem l’assistència integral dels nostres pacients. Per aquest motiu, dins del programa d’aprimament oferim tractament complementari de la cel·lulitis, la retenció de líquids i de la pell de taronja amb sessions de lipomassatge o Endermologie duts a terme per personal qualificat.

Tècniques: Lipomassage -Endermologie- LPG

Realitzar un tractament coadjuvant millora en rendiment estètic de la dieta, anima i motiva al pacient per a seguir-la i obté resultats sorprenents (pèrdues de centímetres en zones d’adipositat localitzada).

   ENDERMOLOGIE

 • Drenatge: El drenatge estimula la circulació i reduir la retenció de líquids percebent  una DISMINUCIÓ DE VOLUM i remodelació de la silueta.  Està especialment indicat en aquelles persones que tendeixen a retenir líquids com moltes dones i també dones embarassades, en les quals només es treballen les extremitats inferiors.
 • Tractament Celualisante: En aquelles dones que tot i tenir un pes correcte presenten PELL DE TARONJA O CEL·LULITIS superficial ens permet tractar la zona afectada, aconseguint reduir la cel·lulitis i irregularitats de la pell,  sense necessitat de reduir volum.

 

   LIPOMASASGE

Permet activar l’ ALLIBERACIÓ DEL GREIX EMMAGATZEMAT (lipòlisi) per tal de disminuir volum a expenses de greix i eliminar la cel·lulitis. A més a més, gràcies a l’estimulació mecànica dels Rolls LPG s’aconsegueix una millor aparença de la pell (més tersa, ferma i llisa) ja que reactiva la formació de elastina i col·lagen endogen en la dermis. Ens permet modelar les zones adiposes resistents a dieta i exercici físic.

El tractament és totalment personalitzat, treballant les zones més problemàtiques de cada pacient i adaptant la tècnica segons si la morfologia del pacient és androide (excés greix localitzat principalment a la zona abdominal) o ginoide (excés greix localitzat principalment als malucs).

Composició Corporal: Impedància Tetrapolar

Recomanacions per realitzar l’anàlisi de composició corporal Per tal d’assegurar millor resultats de la prova li recomanem que quan assisteixi a la consulta de nutrició per a la realització de la impedància tetrapolar segueixi les següents pautes

Composició Corporal: Impedància Tetrapolar

QUÈ ÉS?

La Bioimpedància és una tècnica que serveix per calcular el percentatge de greix corporal sobre la base de les propietats elèctriques dels teixits biològics.

La bioimpedància elèctrica es fonamenta en l'oposició de les cèl·lules, els teixits o líquids de l'organisme al pas d'un corrent elèctric generat pel propi aparell. El corrent travessarà amb més facilitat els teixits sense greix perquè presenten menor resistència (baixa impedància) i, al contrari amb la massa grassa, que té una alta impedància, és a dir, ofereix una major resistència al pas d'aquest corrent.

D’aquesta manera aquest aparell proporciona una estimació directa de l'aigua corporal total i d'aquí s'estima de forma indirecta la massa lliure de greix i la massa grassa, mitjançant formules preestablertes.

 • No prengui líquids (inclòs cafeïna) ni aliments 4hores abans de la prova
 • No prengui alcohol 24h abans de la proba
 • No faci exercici físic 4hores abans de la prova
 • Han d’haver passat mínim 2h des de que s’hagi llevat per a que els líquids es reparteixin normalment
 • Orini 30minuts abans de la prova
 • Eviti fer l’anàlisi durant el cicle menstrual i el període immediatament anterior i posterior
 • En el moment de fer la prova cal tenir els peus descalços (haurà de retirar-se mitges o mitjons) y evitar el contacte amb objectes metàl·lics (joies, rellotge, mòbils...).

No es poden fer l’anàlisi de composició corporal les dones embarassades, les persones que porten implant electrònics (marcapassos) o amb pròtesis metàl·liques.

Què son els Trastorns de la Conducta Alimentaria

Els Trastorns de Conducta Alimentaria (TCA) son patologies multifactorials que inclouen anorèxia, bulímia o trastorn per afartament (O Binge Eating Desorder) entre altres. Es caracteritzen per l’aparició de conductes de control de pes i tenen com a conseqüència problemes psicosocials i físic-mèdics que poden ser greus i que, per tant, han de ser abordats per especialistes

Què son els Trastorns de la Conducta Alimentaria

A ENDOCS  creiem en l’abordatge multidisciplinari dels Trastorns de Conducta Alimentaria. Oferim als pacients  tractament enodocrinològic, nutricional i teràpia psicològica cognitiu-conductual.  Establim programes intensius,  semi-intensius o de manteniment – segons casos - amb possibilitat de combinar sessions individuals  amb la teràpia familiar.

Les nostres dietistes duen a terme la teràpia dietètic – nutricional per ajudar al pacient a establir hàbits saludables i un estat d’ànim òptim a través de l’alimentació saludable i equilibrada.

Els TCA son patologies complexes que requereixen un enfocament multidisciplinari.

La obesitat o sobrepès en la infància –adolescència poden afavorir l’aparició de trastorns de conducta alimentaria.

En tots els casos exposats a continuació és interessant una teràpia psicològica per a detectar i tractar el problema que dur a la conducta (aspectes d’imatge corporal, conductes alimentaries, habilitats socials, baixa autoestima i funcionament psicosocial), així com l’abordatge enodocrinològic per tractar i prevenir problemes de salut conseqüència d’aquests actes y nutricional per a modificar paulatinament els hàbits alimentaris i abordar el problema d’excés de pes si existeix

Nutrició i Anorèxia

Es manifesta per una por intensa al guany de pes, acompanyat de la pràctica voluntària de procediments per aconseguir-ho: dieta restrictiva estricta i/o conductes purgatives (vòmits autoinduïts, abús de laxants, ús de diürètics, etc).

Nutrició i Anorèxia

Les persones que pateixen anorèxia nerviosa senten una por intensa a augmentar de pes i presenten excessiva preocupació per la imatge corporal. Com a conseqüència, presenten conductes anòmales pel que fa a l'alimentació i el pes. Patir aquest trastorn té un gran impacte en la vida familiar, social, laboral, acadèmic i emocional. Sol tenir com a conseqüència estats nutricionals carencials i riscos vitals per la salut

És bàsic tractar a aquests pacients en un equip multidisciplinars (metge, nutricionista, psicòleg/psiquiàtre) per a poder abordar des de totes les bessants aquests transtorn.

Nutrició i Bulímia

Es caracteritza per episodis d’afartament, generalment en secret.

Nutrició i Bulímia

Les persones afectades intenten compensar els efectes de la sobreingesta mitjançant vòmits autoinduïts i/o altres maniobres de purga i hiperactivitat física. Comporta múltiples riscos per a la salut, inclús vitals.  No necessàriament hi ha alteracions en el pes, es pot estar en un pes normal, baix o amb sobrepès.

És bàsic tractar a aquests pacients en un equip multidisciplinars (metge, nutricionista, psicòleg/psiquiàtre) per a poder abordar des de totes les bessants aquests transtorn.

Nutrició i Trastorn per afartament

Es caracteritza per la ingesta de grans quantitats de menjar (afartament) i/o picoteig descontrolat sense maniobres de compensació. Aquest trastorn pot conduir a estats de sobrepès o obesitat

Nutrició i Trastorn per afartament

El trastorn per afartament es caracteritza per episodis d'ingesta compulsiva de forma recurrent.  La diferència principal amb la bulimia nerviosa, és que la persona que pateix un trastorn per afartament no realitza conductes compensatòries (vòmit autoinduït, abús de laxants i / o diürètics, dejunis, exercici físic en excés, etc ...). Aquest tipus de transtorn pot generar problemes en la salud com  diabetis, hipertensió, dislipèmies...

És bàsic tractar a aquests pacients en un equip multidisciplinars (metge, nutricionista, psicòleg/psiquiàtre) per a poder abordar des de totes les bessants aquests transtorn.

Sobrepès i Obesitat

Cal considerar que quan s’entra en un programa de pèrdua de pes en el qual cal fer restriccions amb la finalitat de aconseguir la pèrdua pondera es pot desencadenar algun tipus de TCA ( por al rebot, control excessiu de la ingesta, ansietat cap al menjar amb afartaments o episodis de menjar a amagades...)

Sobrepès i Obesitat

En algunes ocasions, el inici de una pauta d’alimentació per ajudar a la pèrdua de pes, pot condicionar algun transtorn de conducta alimentària o pensaments o conductes inadecuades (excessiu preocupament per la imatge corporal, afartaments deguts a ingestes calòriques inadecuades, conductes de compensació per perdre pes de manera manera més ràpida, realització excessiva de exercici físis...)

En aquests casos, tractarem de manera personalitzada al pacient per ajudar a trobar un equilibri alimentari/emocional.

 

Packs intensius pèrdua de pes

Informa't dels plans que hem creat perquè aconsegueixis perdre pes de forma definitiva.

Packs intensius pèrdua de pes

Moltes vegades es fa dur seguir un pla d'alimentació hipocalòric, és per això que volem estar al teu costat perquè no perdis la motivació i aconsegueixis el teu objectiu. Et proposem visites setmanals on et anirem guiant en el canvi d'hàbits, et donarem idees perquè no t'avorreixis de preparar sempre els mateixos plats, ajustarem menús als teus horaris i preferències, etc.

A què esperes per començar?

Tria el pack que més s'ajusti a les teves necessitats!

PACK SETMANAL DRENANT

Per a què serveix el drenatge?

Ajuda a activar la circulació sanguínia i limfàtica, allisar la cel·lulitis, remodelar la silueta i reafirmar el teixit.

El drenatge és per a mi?

El drenatge és ideal per a dones amb retenció de líquids, pell de taronja i també per a embarassades.

En què consisteix el pack?

Aquest pack inclou 10visitas de 30minuts un cop a la setmana.

A la primera visita es valoraran els hàbits dietètics i es pautarà un pla alimentari personalitzat.
A cada visita de seguiment es realitzarà un Drenatge amb LPG, control de pes, avaluació del seguiment dietètic i es donaran noves pautes per a seguir.

 

PACK SETMANAL LPG

Per a què serveix el Lipomassage amb LPG?

Ajuda a alliberar greix localitzat resistent a la dieta i reactivar la circulació sanguínia i limfàtica. A més estimula el procés de lipòlisi i la producció de col·lagen i elastina per reafirmar la pell.

Em beneficiaré d'un Lipomassage?

El Lipomassage és la millor opció per als que no aconsegueixen eliminar el greix localitzat a l'abdomen o als malucs. També per a aquelles dones que tot i ser primes presenten cel·lulitis, flaccidesa o sobrecàrregues de greix. Interessant també en aquelles persones que estan perdent molt pes i vulguin mantenir la pell ferma.

En què consisteix el pack?

Aquest pack inclou 10visitas de 30minuts dues vegades a la setmana.

A la 1a visita es valoraran els hàbits dietètics i es pautarà un pla alimentari personalitzat.
A cada visita de seguiment es realitzarà un Lipomassage amb LPG, un control de pes, cada setmana s'avaluarà el seguiment dietètic i es donaran noves pautes per a seguir.


PACK SETMANAL NOMÉS DIETA
Per a qui està indicat?

Per a totes aquelles persones que vulguin aconseguir resultats més ràpids amb la dieta. El fet de realitzar controls freqüents promou una major adhesió al canvi d'hàbits.

Ideal per a aquelles persones que ja han realitzat dietes prèviament i se'ls fa dur tornar a començar. També per a aquelles persones que vulguin perdre pes però estiguin vivint una situació personal difícil (estrès laboral, situació familiar complicada, horaris caòtics ...)

En què consisteix el pack?

Aquest pack inclou 10 visites un cop a la setmana

A la primera visita (30minuts) es valoraran els hàbits dietètics i es pautarà un pla alimentari personalitzat.
A cada visita de seguiment es realitzarà control de pes, avaluació del seguiment dietètic i es donaran noves pautes per a seguir.

On Som

Gran Vía Carles III, num 67
08028 Barcelona

Al costat mateix dels jardins de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona

ATENCIÓ AL PACIENT

Dilluns a Divendres
de 8h a 20h

Petició de cita

Cites i Anul·lacions: cita@endocrino.cat
Whats: +34-628 655 063
Tel Urgències: (+34)-93 513 21 11
Reserva la teva Cita Online