T: 93.513 21 11 | Email: cita@endocrino.cat

Obesitat > Cirurgia de l’obesitat

Obesitat mórbida

L’obesitat mòrbida es diagnostica quan l’IMC (pes/talla2) és superior a 40 kg/m2. Es tracta d’una malaltia crònica que cursa amb un excés de pes tal que es veu disminuïda la capacitat per desenvolupar amb normalitat les activitats de la vida diària ( caminar, ajupir-se, etc.).

Obesitat mórbida

A més d’ aquestes limitacions físiques, que disminueixen la qualitat de vida, apareixen altres malalties associades a l’obesitat: diabetis, hipertensió, hipercolesterolèmia, asma, apnea del son, artrosi i càncer entre altres.). Així, la obesitat es tradueix en mala qualitat de vida y disminució de l’esperança de vida.

Actualment, mitjançant el tractaments convencionals per perdre pes (dieta i fàrmacs) en l’Obesitat Mòrbida no s’aconsegueixen bons resultats a llarg termini (mantenir la pèrdua de pes costa molt). La cirurgia de l’obesitat apareix com a una alternativa eficaç pel tractament definitiu de l’obesitat greu i ha demostrat millorar les expectatives de vida respecte al tractament no quirúrgic.

Què cal saber sobre la cirurgia de l’obesitat?

Què cal saber sobre la cirurgia de l’obesitat?
 • És una “cirurgia major”, i per tant no està exempta de riscos. Tot i així, les noves tècniques (gastrectomia tubular) ens ofereixen uns resultats extraordinaris amb risc comparable a altres cirurgies abdominals molt comunes (com la de la vesícula biliar)
 •  L’avantatge principal és que permet perdre molt pes amb menys esforç. El pacient menja molt menys de forma natural, ja no li entra més, i es troba saciat. A nivell psicològic això és un gran avantatge.
 • No te per objectiu que el pacient arribi al “pes ideal”, sinó que aquest pugui millorar la quantitat i qualitat de vida.
 •  Un cop realitzada, el pacient no pot menjar tot allò que vulgui sense engreixar-se. Cal adoptar uns bons hàbits i estil de vida per tal de no recuperar el pes perdut amb els anys i per tal d’estar sans. Som el que mengem.
 • També és important saber que la pèrdua de pes màxima es dona entre 1 i 2 anys i cap als 4-5 anys pot haver un cert increment (tal i com passa amb les persones no operades que solen guanyar pes al llarg de la vida)

Qui és candidat per la cirugia de l'obesitat?

No tots els pacients poden ser candidats a cirurgia bariàtrica. Cal que compleixin uns requisits:

Qui és candidat per la cirugia de l'obesitat?
 • Edat entre 18 i 65 anys (a valorar en altres edats)
 •  Tenir Obesitat Mòrbida (IMC>40) o Obesitat de segons grau (IMC>35) amb problemes mèdics importants associats
 •  Evolució de la obesitat major a 5 anys
 •  Fracàs continuat al tractament convencional realitzat sota supervisió mèdica.
 • Estabilitat psicològica
 • Comprendre els mecanismes pels quals es perd pes amb la cirurgia
 • Entendre que l’objectiu no és arribar al pes ideal
 • Compromís de rebre seguiment mèdic després de la intervenció
 • Les dones en edat fèrtil han d’evitar la gestació com a mínim el primer any post-cirurgia.

Tipus de tècniques

A l’ Institut Dexeus comptem amb cirurgians que tenen una àmplia experiència en aquest camp. Les intervencions es realitzen per via laparoscòpica permetent una recuperació molt més ràpida.

Tipus de tècniques

El Dr. Prados és expert en gastrectomia tubular i en cirurgia laparoscòpica abdominal; la gastrectomia tubular és una tècnica molt més senzilla que les altres i que obté uns resultats molt bons. Tot i així, no es pot aplicar a tots els malalts. No la recomanem en pacients que ja han portat una banda gàstrica.

La Dra Ballesta  és experta en by-pass gàstricgastrectomia tubular i en cirurgia laparoscòpica abdominal.  Tenir una amplíssima experiència redueix al màxim les complicacions descrites en altres sèries quirúrgiques.

Existeixen 3 tipus de tècniques:

 1. Tècniques restrictives: Modalitat que es basa en restringir la capacitat de l’estómac. El pacient s’omple molt abans i, per tant, menja menys. La sacietat precoç i duradora ajuda a modificar l’hàbit alimentari.
   
 2. Tècniques malabsortives: Modalitat on es redueix l’àrea d’absorció dels nutrients, mitjançant la resecció i/o anastomosi de l’estómac i/o l’intestí.
   
 3. Tècniques mixtes:  Modalitats on s’intervé per disminuir sobre l’estómac, per disminuir-ne la capacitat, i sobre l’intestí, per provocar  malabsorció dels nutrients ingerits.


Actualment les tècniques més utilitzades són la Gastrectomia tubular (Sleeve gastrectomy) i el By-pass gàstric.

Protocol de cirurgia servei d’endocrinologia

Protocol de cirurgia servei d’endocrinologia

ABANS de la intervenció el pacient es visita amb els especialistes per tal que aquests realitzin una valoració completa i li recomanin iniciar un dieta abans de la intervenció, per minimitzar els riscos quirúrgics.

DESPRÉS de la intervenció es realitza un seguiment complet amb els Endocrinòlegs i les Dietistes-Nutricionistes del Servei.

S’avalua periòdicament l’estat nutricional mitjançant antropometria (pes, IMC, perímetres corporals i anàlisi de la composició corporal mitjançant impedància). S’adapta l’alimentació a la nova situació, que anirà progressant de textures líquides en volums molt petits fins a textures sòlides en volums normals.

Els endocrinòlegs controlen les constants bioquímiques i pauten la suplementació (vitamines, minerals i proteïnes) necessària per aconseguir un estat òptim en el pacient.

L’objectiu final (o a llarg plaç) del Servei d’Endocrinologia i Nutrició és que, mitjançant un programa d’educació alimentaria, el pacient aprengui uns hàbits de vida saludables per tota la vida (alimentació saludable, variada i equilibrada juntament amb la pràctica regular d’ exercici físic i una vida activa)  per mantenir un pes correcte i un estat de salut òptim.

On Som

Gran Vía Carles III, num 67
08028 Barcelona

Al costat mateix dels jardins de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona

ATENCIÓ AL PACIENT

Dilluns a Divendres
de 8h a 20h

Petició de cita

Cites i Anul·lacions: cita@endocrino.cat
Whats: +34-628 655 063
Tel Urgències: (+34)-93 513 21 11
Reserva la teva Cita Online