T: 93.513 21 11 | Email: cita@endocrino.cat

Cita Prèvia

Des d'aquest link pot sol·licitar cita amb els nostres endocrinòlegs i nutricionistes Preguem canceli la seva cita si no pot assistir- un altre pacient pot necessitar-ho. La no cancelació ni presentació a una cita concertada comporta penalització de 20€. Les cites es poden cancelar des del mail confirmatori que es reb en el moment de la citació i des del mail que es reb 24-48 hores abans o al mail de cites: cita@endocrino.cat.

Si té dificultats per a autocitar-se o si vostè és GESTANT:   cita@endocrino.cat, WA: 628655063 o telefon.

SI precisa CITA URGENT i no n'hi ha, envieu un mail o WA indicant el motiu de la urgència. Considerem urgència: hipertiroïdisme, gestants amb patologia endocrina, sospita de càncer de tiroide, tumors hipofisaris...

Moltes gràcies per la seva col·laboració