T: 93.513 21 11 | Email: cita@endocrino.cat

Tiroides > Hipertiroïdisme

Què és, quins símptomes dona l'hipertiroïdisme ?

L’hipertiroïdisme és la condició resultant de l'excés de funció de la glàndula tiroide. Quan això passa, el metabolisme corporal augmenta i genera un conjunt de símptomes.

Què és, quins símptomes dona l'hipertiroïdisme ?

Quins són els símptomes de L’hipertiroïdisme?

Els símptomes més comuns són:

  • Ansietat i irritabilitat
  • Pèrdua de pes
  • Sudoració i intolerància a la calor
  • Tremolor
  • Taquicàrdia
  • Debilitat
  • Tendència a la diarrea

En dones en edat fèrtil pot causar alteracions menstruals i en persones d'edat avançada pot manifestar-se com una síndrome depressiva.

Quines són les causes de l'Hipertiroïdisme?

Quines són les causes de l'Hipertiroïdisme?

1- La causa més freqüent és la malaltia tiroïdal autoimmune o “malaltia de Graves”.

La malaltia de Graves és una malaltia autoimmune, és a dir el sistema immune del propi individu reconeix com a estranyes proteïnes pròpies del cos, en aquest cas, proteïnes tiroïdals. L'organisme produeix anticossos que són capaços d'activar la producció d'hormones tiroïdals, provocant un excés de funció de la glàndula. L'origen de la malaltia resulta de la conjugació d'una predisposició genètica amb una interacció ambiental (no coneguda) que activa el sistema immunitari. És més comú en dones d'entre 20 i 40 anys, però pot aparèixer a qualsevol edat en tots dos sexes. Habitualment la glàndula s'engrandeix (goll) i produeix un excés d'hormones tiroïdals.

Alguns pacients desenvolupen malaltia ocular (oftalmopatia de Graves), amb símptomes com sequedat ocular, prurit (picor) i envermelliment. En ocasions es produeix una inflamació del teixit que es troba darrera del globus ocular que afecta la musculatura i provoca protrusió o sortida de l’ull cap a fora, visió doble i pot ser severa amb compromís visual en la seva forma més greu.

Més rarament, pot aparèixer una inflamació del teixit subcutani, més típicament a la zona pretibial que es coneix com a “mixedema pretibial” i és també de naturalesa autoimmune.

2 - Goll multinodular tòxic.
Sn zones on hi ha escassetat de iode és freqüent que la glàndula tiroïdal sigui gran (goll) i contingui múltiples nòduls. Aquests amb el temps poden funcionar  en excés, sense seguir la regulació normal de la producció d'hormones tiroïdals, en aquest cas, es diu goll multinodular tòxic.

3 - Adenoma tòxic
Un nòdul únic també pot ser responsable d'un hipertiroïdisme, en aquest cas es diu: adenoma (o nòdul) tòxic.

4-Tiroiditis postpart i tiroïditis silent.
Són trastorns relacionats en els quals la glàndula tiroides s'inflama temporalment alliberant al torrent circulatori hormones tiroïdals emmagatzemades. L’hipertiroïdisme acostuma a durar setmanes o mesos i pot seguir-se d'un hipotiroïdisme i després d'una normalització de la funció tiroïdal o d'un hipotiroïdisme permanent. La tiroïditis postpart pot ocórrer mesos després del part.

5-Tiroiditis subaguda (granulomatosa).
Cursa amb glàndula tiroides engrandida i dolorosa, es creu és deguda a una infecció vírica, sol millorar en millorar la infecció viral. També acostuma a tenir 3 fases: la primera d’hipertiroïdisme, acostuma a durar setmanes o mesos i pot seguir-se d'un hipotiroïdisme i després d'una normalització de la funció tiroïdal o d'un hipotiroïdisme permanent en un 20% dels casos.

Cóm es diagnostica l’hipertiroïdisme?

L’hipertiroïdisme es diagnostica mitjançant una anàlisi de sang determinant la quantitat d'hormona tiroïdal (tiroxina lliure) i d'hormona tiroestimulant (TSH).

Cóm es diagnostica l’hipertiroïdisme?

La determinació d'anticossos antitiroïdals confirmen el diagnòstic de malaltia tiroïdal autoimmune.

En ocasions necessitem altres proves complementàries com la gammagrafia tiroïdal i/o l'ecografia per distingir entre les diferents causes d’hipertiroïdisme.

Cóm es tracta l'hipertiroïdisme?

L’hipertiroïdisme es tracta depenent de la causa de l’hipertiroïdisme i de les característiques de cada pacient el tractament serà: mèdic, quirúrgic o mitjançant radio iode.

Cóm es tracta l'hipertiroïdisme?

L’hipertiroïdisme no tractat o mal controlat pot ocasionar alteracions greus i irreversibles com arítmies cardíaques permanents, pèrdua severa de massa muscular i osteoporosi.  Cal seguir els consells del seu endocrinòleg.

RECOMANACIÓ FUTURA

La malaltia tiroïdea autoimmune és la causa més freqüent d’hipertiroïdisme. Aquesta malaltia és “crònica i cursa a brots”.

Si ha patit un sol brot d’hipertiroïdisme i s’ha curat, igualment ha de seguir controls mèdics de per vida perquè té risc tan de reactivació com de desenvolupar un hipotiroïdisme en el futur. Moltes persones que han patit un hipertiroïdisme, o bé per causa del tractament o bé per l’evolució natural de la malaltia, acaben amb un hipotiroïdisme.

Què cal fer en cas d’hipertiroidisme i embaràs?

Què cal fer en cas d’hipertiroidisme i embaràs?

El Servei d´Endocrinologia de l´Institut Dexeus disposa d’una Unitat especialitzada de Tiroides i Embaràs amb una amplíssima experiència en aquest tema conjuntament amb el Servei d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció.  Si vostè té malaltia tiroidea i pensa en un embaràs, consulti’ns.

Per més inormació visiti la secció Tiroides i gestació del web

On Som

Gran Vía Carles III, num 67
08028 Barcelona

Al costat mateix dels jardins de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona

ATENCIÓ AL PACIENT

Dilluns a Divendres
de 8h a 20h

Petició de cita

Cites i Anul·lacions: cita@endocrino.cat
Whats: +34-628 655 063
Tel Urgències: (+34)-93 513 21 11
Reserva la teva Cita Online