T: 93.513 21 11 | Email: cita@endocrino.cat

QUÈ ÉS EL PEU DIABÈTIC?

QUÈ ÉS EL PEU DIABÈTIC?

Els pacients amb Diabetis de llarga evolució, que presentin un mal control metabòlic, poden presentar complicacions a llarg termini amb els peus. La hiperglucèmia mantinguda pot generar neuropatia i vasculopatia diabètica (complicacions que cal abordar per evitar problemes a llarg termini).

El peu diabètic es defineix com la infecció, ulceració o destrucció dels teixits profunds del peu, associats a neuropatia i/o malaltia vascular perifèrica de diferent magnitud a les extremitats inferiors dels pacients amb diabetis mellitus


QUÈ ÉS LA NEUROPATIA DIABÈTICA?

La neuropatia diabètica és una de les complicacions més comunes a llarg termini de la diabetis que pateixen més del 50% dels pacients la diabetis dels quals té una durada superior a 25 anys i que constitueix una de les malalties que afecten amb més freqüència el sistema nerviós.
La neuropatia diabètica és un factor causal més gran implicat en la patogènia de les úlceres i afecta diferents tipus de fibres nervioses: sensitives, motores i autònomes


DIAGNÒSTIC DE NEUROPATIA

Per diagnosticar la neuropatia diabètica, és important realitzar certes proves diagnòstiques:


Sensibilitat vibratòria

S'utilitza un diapasó graduat de Rydel-Seiffer. Els valors de normalitat es troben entre 6/8 en pacients menors de 60 anys i per sobre de 4/8 per a pacients més grans de 60 anys.
L'exploració consisteix a subjectar el diapasó pel mànec i percudir les branques amb el palmell de la mà contrària.
Tot seguit, s'aplica la base sobre l'articulació interfalàngica del primer dit.
El pacient ha d'indicar si percep o no la vibració o quan la deixa de percebre.

Sensibilitat presora

Avalua la intensitat d'una pressió exercida sobre qualsevol punt d'una superfície cutània i la sensibilitat tàctil. Per a aquesta exploració, es fa servir el monofilament de Semmes-Weinstein de 5-07. Es tracta d'un filament de niló d'un gruix determinat, adherit a un mag i que exerceix una pressió constant (10 g/cm2) en pressionar sobre la pell.
El pacient hauria de notar la pressió a les zones on s'apliqui.

QUÈ ÉS LA VASCULOPATIA DIABÈTICA?

Cal no oblidar que la diabetis, juntament amb la hipertensió arterial, la dislipèmia i l'hàbit tabàquic, constitueix un dels factors de risc que afavoreixen el desenvolupament de l'arteriosclerosi.

En els pacients diabètics, es desenvolupa una arteriosclerosi a les extremitats inferiors una mica diferent de la dels pacients no diabètics. Aquesta es caracteritza per afectar, sobretot, artèries de petit calibre (artèries tibials) i per mostrar una major presència de calcificacions arterials, tant de forma localitzada com de forma difusa (afectant per complet una artèria en tota la seva extensió, sense que això en condicioni la permeabilitat).


Com diagnosticar-la?

Per això, és important realitzar una palpació dels polsos de les artèries de pedia i tibial posterior (aquelles artèries que irriguen sang a les extremitats)
També es realitzarà l'ÍNDEX TURMELL-BRAÇ per detectar isquèmia.

Índex turmell-braç

Consisteix a prendre la pressió arterial a nivell del turmell (s'utilitza un ecògraf Doppler i un esfigmomanòmetre) i a nivell del canell.
Es considera la pressió del braç com la sistèmica i es compara amb la del turmell. Aquest quocient, si se situa entre 1 i 0,8, es considera normal. Una de les limitacions més importants és la calcificació de les artèries, ja que poden oferir xifres falsament altes, com a conseqüència de la impossibilitat de comprimir les artèries calcificades amb l'esfigmomanòmetre.

 

QUINES HAN DE SER LES CURES QUE HE DE TENIR ALS PEUS?

Els pilars per al maneig adequat del peu són:

o Higiene, inspecció i exploració regular del peu.
o Identificació del peu de risc (per part del professional sanitari) realitzant una vegada a l'any el TALLER DEL PEU
o Educació al pacient, la família i els professionals sanitaris.
o Inspecció del calçat i promoure la utilització del calçat adequat.
o Tractament de les úlceres (si és que n'hi ha)

 

Si teniu diabetis, ja heu de saber que cal fer un cop l'any l'exploració dels peus.
Acudeix al teu metge de confiança o especialista en Diabetis, per fer la prova del TALLER DEL PEU i evitar complicacions a llarg termini.

Posted by

Dietista-Nutricionista Educadora en Diabetis Coach nutricional Especialista en Nutrició Esportiva Especialista en intoleràncies alimentàries i al·lèrgies Coordinació unitad d' obesidad


No esperis més, comença a cuidar la teva salut.
Estem molt aprop teu.

On Som

Gran Vía Carles III, num 67
08028 Barcelona

Al costat mateix dels jardins de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona

ATENCIÓ AL PACIENT

Dilluns a Divendres
de 8h a 20h

Petició de cita

Cites i Anul·lacions: cita@endocrino.cat
Whats: +34-628 655 063
Tel Urgències: (+34)-93 513 21 11
Reserva la teva Cita Online